Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Banana Pi M2 Zero
1 x 660,000 
660,000 
660,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 660,000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 695,000 

Phiếu ưu đãi