Cần thêm các lựa chọn khác về máy tính mini, mini computer?

Cùng bắt đầu với Banana Pi

Hướng dẫn cài đặt màn hình oled 0.96 i2c trên BPI-M4 Berry

Hướng dẫn sử dụng Bo mạch Banana Pi M4 Berry, màn hình i2c 0.96 oled. [...]

Xem thêm
Ẵm hàng về ngay – Trả sau qua Home Paylater

Thời điểm cuối năm luôn là thời điểm cần mua sắm và hoàn thành dự [...]

Xem thêm
Giới thiệu về Banana Pi M7

Đợt gần đây có vẻ Banana Pi đang ráo riết liên tục cho ra nhiều [...]

Xem thêm
Giới thiệu về Banana Pi M5 và các hệ điều hành trên BPI-M5

Banana Pi M5 là thế hê máy tính nhúng cập nhật gần nhất của Banana [...]

Xem thêm