Lưu trữ thẻ: Banana Pi M2 Zero

Cài đặt Klipper quản lý in 3D trên Banana Pi M2 Zero

Banana Pi M2 Zero là một sản phẩm nhỏ gọn nhưng lại rất phù hợp để sử dụng quản lý các tác vụ in 3D, tác giả web 3dpandme đã viết bài hướng dẫn cài đặt Klipper trên Banana Pi M2 Zero, sau đây chúng tôi xin lược dịch lại. Bài viết gốc: https://3dpandme.com/2022/08/14/tutorial-banana-pi-zero-m2-klipper-install/ Đầu […]