Lưu trữ thẻ: bananapi m5

Giới thiệu về Banana Pi M5 và các hệ điều hành trên BPI-M5

Banana Pi M5 là thế hê máy tính nhúng cập nhật gần nhất của Banana Pi chỉ sau dòng M6. Ra đời năm 2020 (M6 ra đời năm 2022 và chưa mở bán) và có giá khoảng xấp xỉ 100 USD, Banana Pi M5 sử dụng dòng chip Amlogic S905X3 lõi tứ A55 gần giống […]